Psycholog dr Michał Slawik

Psycholog, terapeuta

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje psychologię kliniczną, sądową, rozwojową oraz
wykorzystanie psychologii w biznesie i edukacji.
Jako psycholog kliniczny (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ) zajmowałem się:

 • terapią indywidualną i grupową osób chorych na depresję i schizofrenie (Klinika
  Psychiatrii Dorosłych);
 • terapią rodzin (Zakład Terapii Rodzin);
 • terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i jedzenia (Klinika
  Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży);
 • wsparcie osób z zaburzeniami pamięci i ich rodzin (Poradnia Zaburzeń Pamięci).
  Jako psycholog sądowy (Instytut Ekspertyz Sądowych) zajmowałem się:
 • opiniowaniem w sprawach dot. powierzenia opieki nad dziećmi w sytuacji rozpadu
  rodziny;
 • opiniowaniem w sprawach karnych dot. motywacji sprawców poważnych
  przestępstw;
 • sporządzaniem sylwetki psychologicznej poszukiwanych sprawców przestępstw;
 • szkoleniami dla pracowników wymiary sprawiedliwości i organów ścigania.
  Jako psycholog rozwojowy (Europejski Instytut Edukacyjny oraz, Studium Doskonalenia
  Zdolności Poznawczych):
 • prowadziłem zajęcia dla dzieci i młodzieży z technik szybkiego uczenia się;
 • konsultowałem programy rozwijające zdolności poznawcze dzieci i młodzieży.
  Jako trener, coach i konsultant biznesowy (Pathways Polska) prowadziłem szkolenia z
  komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
  budowania zespołu, zarządzania, umiejętności menedżerskich, przywództwa, umiejętności
  prezentacji. Specjalizuję się w szkoleniach o charakterze rozwojowym.
  Prowadziłem również Prywatną Poradnię Psychologiczną dla osób dorosłych i
  zajmowałem się pomocą psychologiczną osobom przebywającym za granicą.
  Jako pracownik naukowy
 • prowadziłem badania dot. fizyki półprzewodników organicznych (Zakład Chemii
  Teoretycznej UJ) oraz oddziaływania cząstek w matrycach wodorowych
  (Państwowy Uniwersytet Ciao Tung na Tajwanie)
 • prowadziłem zajęcia z chemii kwantowej i fizyki statystycznej (Wydział Chemii UJ)
  Obecnie prowadzę Misję Pokoleń, gdzie zajmuje się między innymi szkoleniami dla
  nauczycieli katechetów, nauczycieli prowadzących zajęcia biblijne, warsztatami dla
  rodziców i opiekunów.
  Ukończyłem dwa kierunki studiów:
 • psychologię (mgr psychologii, UJ) oraz
 • chemię (dr nauk chemicznych, UJ).

Ukończyłem także kurs Leadership Development Intensive (Intensywny Kurs Rozwoju
Przywództwa), prowadzony przez Johna Scherera i kończę I stopień szkolenia z
Psychodramy (Instytut Psychodramy).
Specjalizuję się w:

 • poradnictwie w sytuacji kryzysu życiowego,
 • pomocy psychologicznej w problemach życiowych i zawodowych,
 • poradnictwie chrześcijańskim,
 • konsultacjach małżeńskich i rodzinnych,
 • krótkoterminowej interwencji psychologicznej,
 • wsparciu w rozwoju osobistym i duchowym,
 • psychoterapii krótkoterminowej.

Kontakt:
telefon: 609181745,
email: michal.slawik@gmail.com.