Logopeda mgr Dominika Pawlik

Logopeda, neurologopeda

mgr Dominika Pawlik –  jestem neurologopedą, filologiem polskim, terapeutą pedagogicznym, etykiem i mediatorem, ukończyłam również studia z zakresu edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej zdobywałam wykonując specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracując w integracyjnej szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także na licznych wolontariatach (m. in. w Centrum Metody Krakowskiej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie) i praktykach (m. in.w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie). Pracowałam również na stanowisku nauczyciela wspomagającego w gimnazjum oraz prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W dalszym ciągu prowadzę również zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej i liceum. Stale poszerzam swoją wiedzę, doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Zakres pomocy:

diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń języka i komunikacji u dzieci oraz dorosłych:
– z wadami wymowy,
– z dysfunkcjami oddychania i połykania,
– z nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
– z opóźnionym rozwojem mowy.
– wymagających wspomagania leczenia ortodontycznego,
a także profilaktyka logopedyczna

Kontakt: tel: 570 535 551

Email: dominika.patrycja.pawlik@gmail.com