Logopeda mgr Dominika Pawlik

Logopeda, neurologopeda

mgr Dominika Pawlik –  jestem neurologopedą, filologiem polskim, terapeutą pedagogicznym,  etykiem i mediatorem, ukończyłam również studia z zakresu edukacji
i wspomagania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej zdobywałam wykonując specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracując w intergracyjnej szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także na licznych wolontariatach (m. in. w Centrum Metody Krakowskiej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie) i praktykach (m. in.
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie). Pracowałam również na stanowisku nauczyciela wspomagającego w gimnazjum, prowadziłam zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Ciągle poszerzam swoją wiedzę, doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

 

Zakres pomocy:

  • profilaktyka logopedyczna;
  • terapia logopedyczna zaburzeń języka i komunikacji u dzieci z:

– wadami wymowy,

– dysfunkcjami oddychania i połykania,

– nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego,

– opóźnionym rozwojem mowy,

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

– niepełnosprawnością intelektualną,

– uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (m. in. wynikającymi z chorób i zespołów genetycznych, a także z alalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, afazją dziecięcą, czy mózgowym porażeniem dziecięcym),

– zaburzeniami czynnościowymi głosu;

  • terapia logopedyczna zaburzeń języka i komunikacji u dorosłych z:

– wadami wymowy,

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

– niepełnosprawnością intelektualną,

– dysfunkcjami oddychania i połykania,

– nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego,

– uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (m. in. z afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak: choroba Parkinsona, choroba Alzeheimera),

– zaburzeniami czynnościowymi głosu;

  • wspomaganie leczenia ortodontycznego;
  • terapia dzieci zagrożonych dysleksją oraz osób z dysleksją.

Kontakt: tel: 570 535 551